Ontslag Grote wiske

Uw werkgever in Grote wiske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grote wiske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grote wiske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grote wiske. Uw werkgever in Grote wiske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grote wiske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grote wiske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grote wiske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grote wiske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grote wiske of met bevallingsverlof bent in Grote wiske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grote wiske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grote wiske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grote wiske
 • Als u in Grote wiske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grote wiske wilt opnemen;
 • Omdat u in Grote wiske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grote wiske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grote wiske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grote wiske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grote wiske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grote wiske. Uitzonderingen in Grote wiske;
 • Als uw werkgever in Grote wiske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grote wiske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grote wiske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grote wiske niet geschikt voor uw werk in Grote wiske of
 • u functioneert niet voldoende in Grote wiske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grote wiske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grote wiske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grote wiske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grote wiske verblijft, dan mag uw werkgever in Grote wiske u eveneens wel ontslaan.