Ontslag Grote voort

Uw werkgever in Grote voort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grote voort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grote voort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grote voort. Uw werkgever in Grote voort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grote voort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grote voort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grote voort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grote voort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grote voort of met bevallingsverlof bent in Grote voort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grote voort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grote voort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grote voort
 • Als u in Grote voort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grote voort wilt opnemen;
 • Omdat u in Grote voort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grote voort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grote voort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grote voort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grote voort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grote voort. Uitzonderingen in Grote voort;
 • Als uw werkgever in Grote voort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grote voort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grote voort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grote voort niet geschikt voor uw werk in Grote voort of
 • u functioneert niet voldoende in Grote voort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grote voort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grote voort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grote voort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grote voort verblijft, dan mag uw werkgever in Grote voort u eveneens wel ontslaan.