Ontslag Grootwijngaarden

Uw werkgever in Grootwijngaarden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grootwijngaarden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grootwijngaarden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grootwijngaarden. Uw werkgever in Grootwijngaarden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grootwijngaarden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grootwijngaarden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grootwijngaarden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grootwijngaarden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grootwijngaarden of met bevallingsverlof bent in Grootwijngaarden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grootwijngaarden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grootwijngaarden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grootwijngaarden
 • Als u in Grootwijngaarden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grootwijngaarden wilt opnemen;
 • Omdat u in Grootwijngaarden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grootwijngaarden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grootwijngaarden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grootwijngaarden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grootwijngaarden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grootwijngaarden. Uitzonderingen in Grootwijngaarden;
 • Als uw werkgever in Grootwijngaarden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grootwijngaarden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grootwijngaarden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grootwijngaarden niet geschikt voor uw werk in Grootwijngaarden of
 • u functioneert niet voldoende in Grootwijngaarden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grootwijngaarden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grootwijngaarden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grootwijngaarden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grootwijngaarden verblijft, dan mag uw werkgever in Grootwijngaarden u eveneens wel ontslaan.