Ontslag Grootschermer

Uw werkgever in Grootschermer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grootschermer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grootschermer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grootschermer. Uw werkgever in Grootschermer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grootschermer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grootschermer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grootschermer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grootschermer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grootschermer of met bevallingsverlof bent in Grootschermer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grootschermer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grootschermer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grootschermer
 • Als u in Grootschermer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grootschermer wilt opnemen;
 • Omdat u in Grootschermer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grootschermer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grootschermer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grootschermer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grootschermer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grootschermer. Uitzonderingen in Grootschermer;
 • Als uw werkgever in Grootschermer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grootschermer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grootschermer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grootschermer niet geschikt voor uw werk in Grootschermer of
 • u functioneert niet voldoende in Grootschermer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grootschermer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grootschermer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grootschermer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grootschermer verblijft, dan mag uw werkgever in Grootschermer u eveneens wel ontslaan.