Ontslag Grootebroek

Uw werkgever in Grootebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grootebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grootebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grootebroek. Uw werkgever in Grootebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grootebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grootebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grootebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grootebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grootebroek of met bevallingsverlof bent in Grootebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grootebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grootebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grootebroek
 • Als u in Grootebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grootebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Grootebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grootebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grootebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grootebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grootebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grootebroek. Uitzonderingen in Grootebroek;
 • Als uw werkgever in Grootebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grootebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grootebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grootebroek niet geschikt voor uw werk in Grootebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Grootebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grootebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grootebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grootebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grootebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Grootebroek u eveneens wel ontslaan.