Ontslag Groote keeten

Uw werkgever in Groote keeten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groote keeten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groote keeten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groote keeten. Uw werkgever in Groote keeten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groote keeten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groote keeten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groote keeten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groote keeten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groote keeten of met bevallingsverlof bent in Groote keeten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groote keeten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groote keeten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groote keeten
 • Als u in Groote keeten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groote keeten wilt opnemen;
 • Omdat u in Groote keeten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groote keeten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groote keeten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groote keeten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groote keeten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groote keeten. Uitzonderingen in Groote keeten;
 • Als uw werkgever in Groote keeten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groote keeten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groote keeten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groote keeten niet geschikt voor uw werk in Groote keeten of
 • u functioneert niet voldoende in Groote keeten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groote keeten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groote keeten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groote keeten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groote keeten verblijft, dan mag uw werkgever in Groote keeten u eveneens wel ontslaan.