Ontslag Groote horst

Uw werkgever in Groote horst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groote horst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groote horst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groote horst. Uw werkgever in Groote horst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groote horst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groote horst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groote horst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groote horst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groote horst of met bevallingsverlof bent in Groote horst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groote horst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groote horst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groote horst
 • Als u in Groote horst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groote horst wilt opnemen;
 • Omdat u in Groote horst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groote horst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groote horst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groote horst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groote horst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groote horst. Uitzonderingen in Groote horst;
 • Als uw werkgever in Groote horst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groote horst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groote horst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groote horst niet geschikt voor uw werk in Groote horst of
 • u functioneert niet voldoende in Groote horst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groote horst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groote horst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groote horst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groote horst verblijft, dan mag uw werkgever in Groote horst u eveneens wel ontslaan.