Ontslag Groote hoeven

Uw werkgever in Groote hoeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groote hoeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groote hoeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groote hoeven. Uw werkgever in Groote hoeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groote hoeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groote hoeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groote hoeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groote hoeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groote hoeven of met bevallingsverlof bent in Groote hoeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groote hoeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groote hoeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groote hoeven
 • Als u in Groote hoeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groote hoeven wilt opnemen;
 • Omdat u in Groote hoeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groote hoeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groote hoeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groote hoeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groote hoeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groote hoeven. Uitzonderingen in Groote hoeven;
 • Als uw werkgever in Groote hoeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groote hoeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groote hoeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groote hoeven niet geschikt voor uw werk in Groote hoeven of
 • u functioneert niet voldoende in Groote hoeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groote hoeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groote hoeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groote hoeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groote hoeven verblijft, dan mag uw werkgever in Groote hoeven u eveneens wel ontslaan.