Ontslag Groote bottel

Uw werkgever in Groote bottel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groote bottel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groote bottel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groote bottel. Uw werkgever in Groote bottel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groote bottel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groote bottel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groote bottel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groote bottel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groote bottel of met bevallingsverlof bent in Groote bottel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groote bottel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groote bottel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groote bottel
 • Als u in Groote bottel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groote bottel wilt opnemen;
 • Omdat u in Groote bottel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groote bottel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groote bottel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groote bottel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groote bottel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groote bottel. Uitzonderingen in Groote bottel;
 • Als uw werkgever in Groote bottel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groote bottel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groote bottel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groote bottel niet geschikt voor uw werk in Groote bottel of
 • u functioneert niet voldoende in Groote bottel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groote bottel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groote bottel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groote bottel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groote bottel verblijft, dan mag uw werkgever in Groote bottel u eveneens wel ontslaan.