Ontslag Groot wetsinge

Uw werkgever in Groot wetsinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot wetsinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot wetsinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot wetsinge. Uw werkgever in Groot wetsinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot wetsinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot wetsinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot wetsinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot wetsinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot wetsinge of met bevallingsverlof bent in Groot wetsinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot wetsinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot wetsinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot wetsinge
 • Als u in Groot wetsinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot wetsinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot wetsinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot wetsinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot wetsinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot wetsinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot wetsinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot wetsinge. Uitzonderingen in Groot wetsinge;
 • Als uw werkgever in Groot wetsinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot wetsinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot wetsinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot wetsinge niet geschikt voor uw werk in Groot wetsinge of
 • u functioneert niet voldoende in Groot wetsinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot wetsinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot wetsinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot wetsinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot wetsinge verblijft, dan mag uw werkgever in Groot wetsinge u eveneens wel ontslaan.