Ontslag Groot-valkenisse

Uw werkgever in Groot-valkenisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot-valkenisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot-valkenisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot-valkenisse. Uw werkgever in Groot-valkenisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot-valkenisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot-valkenisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot-valkenisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot-valkenisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot-valkenisse of met bevallingsverlof bent in Groot-valkenisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot-valkenisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot-valkenisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot-valkenisse
 • Als u in Groot-valkenisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot-valkenisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot-valkenisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot-valkenisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot-valkenisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot-valkenisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot-valkenisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot-valkenisse. Uitzonderingen in Groot-valkenisse;
 • Als uw werkgever in Groot-valkenisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot-valkenisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot-valkenisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot-valkenisse niet geschikt voor uw werk in Groot-valkenisse of
 • u functioneert niet voldoende in Groot-valkenisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot-valkenisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot-valkenisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot-valkenisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot-valkenisse verblijft, dan mag uw werkgever in Groot-valkenisse u eveneens wel ontslaan.