Ontslag Groot-oever

Uw werkgever in Groot-oever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot-oever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot-oever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot-oever. Uw werkgever in Groot-oever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot-oever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot-oever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot-oever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot-oever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot-oever of met bevallingsverlof bent in Groot-oever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot-oever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot-oever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot-oever
 • Als u in Groot-oever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot-oever wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot-oever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot-oever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot-oever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot-oever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot-oever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot-oever. Uitzonderingen in Groot-oever;
 • Als uw werkgever in Groot-oever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot-oever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot-oever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot-oever niet geschikt voor uw werk in Groot-oever of
 • u functioneert niet voldoende in Groot-oever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot-oever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot-oever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot-oever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot-oever verblijft, dan mag uw werkgever in Groot-oever u eveneens wel ontslaan.