Ontslag Groot maarslag

Uw werkgever in Groot maarslag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot maarslag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot maarslag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot maarslag. Uw werkgever in Groot maarslag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot maarslag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot maarslag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot maarslag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot maarslag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot maarslag of met bevallingsverlof bent in Groot maarslag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot maarslag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot maarslag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot maarslag
 • Als u in Groot maarslag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot maarslag wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot maarslag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot maarslag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot maarslag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot maarslag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot maarslag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot maarslag. Uitzonderingen in Groot maarslag;
 • Als uw werkgever in Groot maarslag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot maarslag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot maarslag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot maarslag niet geschikt voor uw werk in Groot maarslag of
 • u functioneert niet voldoende in Groot maarslag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot maarslag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot maarslag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot maarslag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot maarslag verblijft, dan mag uw werkgever in Groot maarslag u eveneens wel ontslaan.