Ontslag Groot loo

Uw werkgever in Groot loo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot loo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot loo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot loo. Uw werkgever in Groot loo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot loo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot loo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot loo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot loo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot loo of met bevallingsverlof bent in Groot loo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot loo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot loo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot loo
 • Als u in Groot loo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot loo wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot loo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot loo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot loo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot loo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot loo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot loo. Uitzonderingen in Groot loo;
 • Als uw werkgever in Groot loo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot loo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot loo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot loo niet geschikt voor uw werk in Groot loo of
 • u functioneert niet voldoende in Groot loo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot loo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot loo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot loo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot loo verblijft, dan mag uw werkgever in Groot loo u eveneens wel ontslaan.