Ontslag Groot hitland

Uw werkgever in Groot hitland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot hitland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot hitland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot hitland. Uw werkgever in Groot hitland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot hitland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot hitland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot hitland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot hitland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot hitland of met bevallingsverlof bent in Groot hitland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot hitland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot hitland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot hitland
 • Als u in Groot hitland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot hitland wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot hitland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot hitland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot hitland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot hitland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot hitland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot hitland. Uitzonderingen in Groot hitland;
 • Als uw werkgever in Groot hitland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot hitland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot hitland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot hitland niet geschikt voor uw werk in Groot hitland of
 • u functioneert niet voldoende in Groot hitland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot hitland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot hitland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot hitland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot hitland verblijft, dan mag uw werkgever in Groot hitland u eveneens wel ontslaan.