Ontslag Groot haasdal (?)

Uw werkgever in Groot haasdal (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot haasdal (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot haasdal (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot haasdal (?). Uw werkgever in Groot haasdal (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot haasdal (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot haasdal (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot haasdal (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot haasdal (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot haasdal (?) of met bevallingsverlof bent in Groot haasdal (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot haasdal (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot haasdal (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot haasdal (?)
 • Als u in Groot haasdal (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot haasdal (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot haasdal (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot haasdal (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot haasdal (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot haasdal (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot haasdal (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot haasdal (?). Uitzonderingen in Groot haasdal (?);
 • Als uw werkgever in Groot haasdal (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot haasdal (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot haasdal (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot haasdal (?) niet geschikt voor uw werk in Groot haasdal (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Groot haasdal (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot haasdal (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot haasdal (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot haasdal (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot haasdal (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Groot haasdal (?) u eveneens wel ontslaan.