Ontslag Groot genhout

Uw werkgever in Groot genhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot genhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot genhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot genhout. Uw werkgever in Groot genhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot genhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot genhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot genhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot genhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot genhout of met bevallingsverlof bent in Groot genhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot genhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot genhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot genhout
 • Als u in Groot genhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot genhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot genhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot genhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot genhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot genhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot genhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot genhout. Uitzonderingen in Groot genhout;
 • Als uw werkgever in Groot genhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot genhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot genhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot genhout niet geschikt voor uw werk in Groot genhout of
 • u functioneert niet voldoende in Groot genhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot genhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot genhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot genhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot genhout verblijft, dan mag uw werkgever in Groot genhout u eveneens wel ontslaan.