Ontslag Groot(-)dochteren

Uw werkgever in Groot(-)dochteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot(-)dochteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot(-)dochteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot(-)dochteren. Uw werkgever in Groot(-)dochteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot(-)dochteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot(-)dochteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot(-)dochteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot(-)dochteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot(-)dochteren of met bevallingsverlof bent in Groot(-)dochteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot(-)dochteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot(-)dochteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot(-)dochteren
 • Als u in Groot(-)dochteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot(-)dochteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot(-)dochteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot(-)dochteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot(-)dochteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot(-)dochteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot(-)dochteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot(-)dochteren. Uitzonderingen in Groot(-)dochteren;
 • Als uw werkgever in Groot(-)dochteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot(-)dochteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot(-)dochteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot(-)dochteren niet geschikt voor uw werk in Groot(-)dochteren of
 • u functioneert niet voldoende in Groot(-)dochteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot(-)dochteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot(-)dochteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot(-)dochteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot(-)dochteren verblijft, dan mag uw werkgever in Groot(-)dochteren u eveneens wel ontslaan.