Ontslag Groot deunk

Uw werkgever in Groot deunk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot deunk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot deunk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot deunk. Uw werkgever in Groot deunk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot deunk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot deunk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot deunk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot deunk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot deunk of met bevallingsverlof bent in Groot deunk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot deunk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot deunk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot deunk
 • Als u in Groot deunk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot deunk wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot deunk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot deunk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot deunk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot deunk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot deunk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot deunk. Uitzonderingen in Groot deunk;
 • Als uw werkgever in Groot deunk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot deunk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot deunk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot deunk niet geschikt voor uw werk in Groot deunk of
 • u functioneert niet voldoende in Groot deunk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot deunk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot deunk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot deunk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot deunk verblijft, dan mag uw werkgever in Groot deunk u eveneens wel ontslaan.