Ontslag Groot bruggen

Uw werkgever in Groot bruggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot bruggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot bruggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot bruggen. Uw werkgever in Groot bruggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot bruggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot bruggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot bruggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot bruggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot bruggen of met bevallingsverlof bent in Groot bruggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot bruggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot bruggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot bruggen
 • Als u in Groot bruggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot bruggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot bruggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot bruggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot bruggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot bruggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot bruggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot bruggen. Uitzonderingen in Groot bruggen;
 • Als uw werkgever in Groot bruggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot bruggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot bruggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot bruggen niet geschikt voor uw werk in Groot bruggen of
 • u functioneert niet voldoende in Groot bruggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot bruggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot bruggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot bruggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot bruggen verblijft, dan mag uw werkgever in Groot bruggen u eveneens wel ontslaan.