Ontslag Groot-bedaf

Uw werkgever in Groot-bedaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot-bedaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot-bedaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot-bedaf. Uw werkgever in Groot-bedaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot-bedaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot-bedaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot-bedaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot-bedaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot-bedaf of met bevallingsverlof bent in Groot-bedaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot-bedaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot-bedaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot-bedaf
 • Als u in Groot-bedaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot-bedaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot-bedaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot-bedaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot-bedaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot-bedaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot-bedaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot-bedaf. Uitzonderingen in Groot-bedaf;
 • Als uw werkgever in Groot-bedaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot-bedaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot-bedaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot-bedaf niet geschikt voor uw werk in Groot-bedaf of
 • u functioneert niet voldoende in Groot-bedaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot-bedaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot-bedaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot-bedaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot-bedaf verblijft, dan mag uw werkgever in Groot-bedaf u eveneens wel ontslaan.