Ontslag Groot agelo

Uw werkgever in Groot agelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot agelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot agelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot agelo. Uw werkgever in Groot agelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot agelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot agelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot agelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot agelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot agelo of met bevallingsverlof bent in Groot agelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot agelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot agelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot agelo
 • Als u in Groot agelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot agelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot agelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot agelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot agelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot agelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot agelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot agelo. Uitzonderingen in Groot agelo;
 • Als uw werkgever in Groot agelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot agelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot agelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot agelo niet geschikt voor uw werk in Groot agelo of
 • u functioneert niet voldoende in Groot agelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot agelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot agelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot agelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot agelo verblijft, dan mag uw werkgever in Groot agelo u eveneens wel ontslaan.