Ontslag Groot-abeele

Uw werkgever in Groot-abeele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groot-abeele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groot-abeele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groot-abeele. Uw werkgever in Groot-abeele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groot-abeele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groot-abeele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groot-abeele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groot-abeele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groot-abeele of met bevallingsverlof bent in Groot-abeele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groot-abeele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groot-abeele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groot-abeele
 • Als u in Groot-abeele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groot-abeele wilt opnemen;
 • Omdat u in Groot-abeele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groot-abeele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groot-abeele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groot-abeele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groot-abeele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groot-abeele. Uitzonderingen in Groot-abeele;
 • Als uw werkgever in Groot-abeele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groot-abeele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groot-abeele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groot-abeele niet geschikt voor uw werk in Groot-abeele of
 • u functioneert niet voldoende in Groot-abeele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groot-abeele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groot-abeele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groot-abeele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groot-abeele verblijft, dan mag uw werkgever in Groot-abeele u eveneens wel ontslaan.