Ontslag Gronsveld

Uw werkgever in Gronsveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gronsveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gronsveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gronsveld. Uw werkgever in Gronsveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gronsveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gronsveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gronsveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gronsveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gronsveld of met bevallingsverlof bent in Gronsveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gronsveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gronsveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gronsveld
 • Als u in Gronsveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gronsveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Gronsveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gronsveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gronsveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gronsveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gronsveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gronsveld. Uitzonderingen in Gronsveld;
 • Als uw werkgever in Gronsveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gronsveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gronsveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gronsveld niet geschikt voor uw werk in Gronsveld of
 • u functioneert niet voldoende in Gronsveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gronsveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gronsveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gronsveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gronsveld verblijft, dan mag uw werkgever in Gronsveld u eveneens wel ontslaan.