Ontslag Groningen

Uw werkgever in Groningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groningen. Uw werkgever in Groningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groningen of met bevallingsverlof bent in Groningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groningen
 • Als u in Groningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Groningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groningen. Uitzonderingen in Groningen;
 • Als uw werkgever in Groningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groningen niet geschikt voor uw werk in Groningen of
 • u functioneert niet voldoende in Groningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groningen verblijft, dan mag uw werkgever in Groningen u eveneens wel ontslaan.