Ontslag Grolloo

Uw werkgever in Grolloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grolloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grolloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grolloo. Uw werkgever in Grolloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grolloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grolloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grolloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grolloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grolloo of met bevallingsverlof bent in Grolloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grolloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grolloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grolloo
 • Als u in Grolloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grolloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Grolloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grolloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grolloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grolloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grolloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grolloo. Uitzonderingen in Grolloo;
 • Als uw werkgever in Grolloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grolloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grolloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grolloo niet geschikt voor uw werk in Grolloo of
 • u functioneert niet voldoende in Grolloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grolloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grolloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grolloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grolloo verblijft, dan mag uw werkgever in Grolloo u eveneens wel ontslaan.