Ontslag Groeze

Uw werkgever in Groeze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groeze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groeze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groeze. Uw werkgever in Groeze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groeze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groeze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groeze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groeze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groeze of met bevallingsverlof bent in Groeze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groeze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groeze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groeze
 • Als u in Groeze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groeze wilt opnemen;
 • Omdat u in Groeze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groeze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groeze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groeze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groeze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groeze. Uitzonderingen in Groeze;
 • Als uw werkgever in Groeze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groeze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groeze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groeze niet geschikt voor uw werk in Groeze of
 • u functioneert niet voldoende in Groeze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groeze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groeze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groeze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groeze verblijft, dan mag uw werkgever in Groeze u eveneens wel ontslaan.