Ontslag Groet

Uw werkgever in Groet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groet. Uw werkgever in Groet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groet of met bevallingsverlof bent in Groet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groet
 • Als u in Groet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groet wilt opnemen;
 • Omdat u in Groet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groet. Uitzonderingen in Groet;
 • Als uw werkgever in Groet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groet niet geschikt voor uw werk in Groet of
 • u functioneert niet voldoende in Groet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groet verblijft, dan mag uw werkgever in Groet u eveneens wel ontslaan.