Ontslag Groessen

Uw werkgever in Groessen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groessen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groessen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groessen. Uw werkgever in Groessen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groessen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groessen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groessen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groessen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groessen of met bevallingsverlof bent in Groessen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groessen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groessen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groessen
 • Als u in Groessen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groessen wilt opnemen;
 • Omdat u in Groessen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groessen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groessen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groessen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groessen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groessen. Uitzonderingen in Groessen;
 • Als uw werkgever in Groessen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groessen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groessen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groessen niet geschikt voor uw werk in Groessen of
 • u functioneert niet voldoende in Groessen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groessen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groessen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groessen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groessen verblijft, dan mag uw werkgever in Groessen u eveneens wel ontslaan.