Ontslag Groesbeek

Uw werkgever in Groesbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groesbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groesbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groesbeek. Uw werkgever in Groesbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groesbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groesbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groesbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groesbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groesbeek of met bevallingsverlof bent in Groesbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groesbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groesbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groesbeek
 • Als u in Groesbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groesbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Groesbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groesbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groesbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groesbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groesbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groesbeek. Uitzonderingen in Groesbeek;
 • Als uw werkgever in Groesbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groesbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groesbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groesbeek niet geschikt voor uw werk in Groesbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Groesbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groesbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groesbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groesbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groesbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Groesbeek u eveneens wel ontslaan.