Ontslag Groenveld

Uw werkgever in Groenveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenveld. Uw werkgever in Groenveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenveld of met bevallingsverlof bent in Groenveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenveld
 • Als u in Groenveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenveld. Uitzonderingen in Groenveld;
 • Als uw werkgever in Groenveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenveld niet geschikt voor uw werk in Groenveld of
 • u functioneert niet voldoende in Groenveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenveld verblijft, dan mag uw werkgever in Groenveld u eveneens wel ontslaan.