Ontslag Groenstraat

Uw werkgever in Groenstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenstraat. Uw werkgever in Groenstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenstraat of met bevallingsverlof bent in Groenstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenstraat
 • Als u in Groenstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenstraat. Uitzonderingen in Groenstraat;
 • Als uw werkgever in Groenstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenstraat niet geschikt voor uw werk in Groenstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Groenstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Groenstraat u eveneens wel ontslaan.