Ontslag Groenlo

Uw werkgever in Groenlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenlo. Uw werkgever in Groenlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenlo of met bevallingsverlof bent in Groenlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenlo
 • Als u in Groenlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenlo. Uitzonderingen in Groenlo;
 • Als uw werkgever in Groenlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenlo niet geschikt voor uw werk in Groenlo of
 • u functioneert niet voldoende in Groenlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenlo verblijft, dan mag uw werkgever in Groenlo u eveneens wel ontslaan.