Ontslag Groenlandsekade

Uw werkgever in Groenlandsekade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenlandsekade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenlandsekade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenlandsekade. Uw werkgever in Groenlandsekade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenlandsekade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenlandsekade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenlandsekade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenlandsekade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenlandsekade of met bevallingsverlof bent in Groenlandsekade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenlandsekade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenlandsekade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenlandsekade
 • Als u in Groenlandsekade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenlandsekade wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenlandsekade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenlandsekade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenlandsekade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenlandsekade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenlandsekade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenlandsekade. Uitzonderingen in Groenlandsekade;
 • Als uw werkgever in Groenlandsekade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenlandsekade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenlandsekade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenlandsekade niet geschikt voor uw werk in Groenlandsekade of
 • u functioneert niet voldoende in Groenlandsekade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenlandsekade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenlandsekade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenlandsekade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenlandsekade verblijft, dan mag uw werkgever in Groenlandsekade u eveneens wel ontslaan.