Ontslag Groenlanden

Uw werkgever in Groenlanden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenlanden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenlanden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenlanden. Uw werkgever in Groenlanden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenlanden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenlanden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenlanden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenlanden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenlanden of met bevallingsverlof bent in Groenlanden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenlanden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenlanden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenlanden
 • Als u in Groenlanden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenlanden wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenlanden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenlanden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenlanden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenlanden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenlanden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenlanden. Uitzonderingen in Groenlanden;
 • Als uw werkgever in Groenlanden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenlanden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenlanden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenlanden niet geschikt voor uw werk in Groenlanden of
 • u functioneert niet voldoende in Groenlanden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenlanden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenlanden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenlanden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenlanden verblijft, dan mag uw werkgever in Groenlanden u eveneens wel ontslaan.