Ontslag Groeningen

Uw werkgever in Groeningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groeningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groeningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groeningen. Uw werkgever in Groeningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groeningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groeningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groeningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groeningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groeningen of met bevallingsverlof bent in Groeningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groeningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groeningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groeningen
 • Als u in Groeningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groeningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Groeningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groeningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groeningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groeningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groeningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groeningen. Uitzonderingen in Groeningen;
 • Als uw werkgever in Groeningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groeningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groeningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groeningen niet geschikt voor uw werk in Groeningen of
 • u functioneert niet voldoende in Groeningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groeningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groeningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groeningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groeningen verblijft, dan mag uw werkgever in Groeningen u eveneens wel ontslaan.