Ontslag Groenewoud

Uw werkgever in Groenewoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenewoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenewoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenewoud. Uw werkgever in Groenewoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenewoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenewoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenewoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenewoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenewoud of met bevallingsverlof bent in Groenewoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenewoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenewoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenewoud
 • Als u in Groenewoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenewoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenewoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenewoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenewoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenewoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenewoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenewoud. Uitzonderingen in Groenewoud;
 • Als uw werkgever in Groenewoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenewoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenewoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenewoud niet geschikt voor uw werk in Groenewoud of
 • u functioneert niet voldoende in Groenewoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenewoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenewoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenewoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenewoud verblijft, dan mag uw werkgever in Groenewoud u eveneens wel ontslaan.