Ontslag Groeneweg

Uw werkgever in Groeneweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groeneweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groeneweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groeneweg. Uw werkgever in Groeneweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groeneweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groeneweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groeneweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groeneweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groeneweg of met bevallingsverlof bent in Groeneweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groeneweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groeneweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groeneweg
 • Als u in Groeneweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groeneweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Groeneweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groeneweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groeneweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groeneweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groeneweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groeneweg. Uitzonderingen in Groeneweg;
 • Als uw werkgever in Groeneweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groeneweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groeneweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groeneweg niet geschikt voor uw werk in Groeneweg of
 • u functioneert niet voldoende in Groeneweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groeneweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groeneweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groeneweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groeneweg verblijft, dan mag uw werkgever in Groeneweg u eveneens wel ontslaan.