Ontslag Groenendijk

Uw werkgever in Groenendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenendijk. Uw werkgever in Groenendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenendijk of met bevallingsverlof bent in Groenendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenendijk
 • Als u in Groenendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenendijk. Uitzonderingen in Groenendijk;
 • Als uw werkgever in Groenendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenendijk niet geschikt voor uw werk in Groenendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Groenendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Groenendijk u eveneens wel ontslaan.