Ontslag Groenendaal

Uw werkgever in Groenendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenendaal. Uw werkgever in Groenendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenendaal of met bevallingsverlof bent in Groenendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenendaal
 • Als u in Groenendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenendaal. Uitzonderingen in Groenendaal;
 • Als uw werkgever in Groenendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenendaal niet geschikt voor uw werk in Groenendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Groenendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Groenendaal u eveneens wel ontslaan.