Ontslag Groede

Uw werkgever in Groede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groede. Uw werkgever in Groede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groede of met bevallingsverlof bent in Groede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groede
 • Als u in Groede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groede wilt opnemen;
 • Omdat u in Groede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groede. Uitzonderingen in Groede;
 • Als uw werkgever in Groede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groede niet geschikt voor uw werk in Groede of
 • u functioneert niet voldoende in Groede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groede verblijft, dan mag uw werkgever in Groede u eveneens wel ontslaan.