Ontslag Grijzegrubben

Uw werkgever in Grijzegrubben mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grijzegrubben zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grijzegrubben

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grijzegrubben. Uw werkgever in Grijzegrubben mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grijzegrubben arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grijzegrubben niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grijzegrubben te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grijzegrubben u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grijzegrubben of met bevallingsverlof bent in Grijzegrubben.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grijzegrubben kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grijzegrubben die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grijzegrubben
 • Als u in Grijzegrubben lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grijzegrubben wilt opnemen;
 • Omdat u in Grijzegrubben lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grijzegrubben lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grijzegrubben wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grijzegrubben op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grijzegrubben

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grijzegrubben. Uitzonderingen in Grijzegrubben;
 • Als uw werkgever in Grijzegrubben bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grijzegrubben aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grijzegrubben gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grijzegrubben niet geschikt voor uw werk in Grijzegrubben of
 • u functioneert niet voldoende in Grijzegrubben.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grijzegrubben

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grijzegrubben niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grijzegrubben of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grijzegrubben verblijft, dan mag uw werkgever in Grijzegrubben u eveneens wel ontslaan.