Ontslag Grijssloot

Uw werkgever in Grijssloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grijssloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grijssloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grijssloot. Uw werkgever in Grijssloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grijssloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grijssloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grijssloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grijssloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grijssloot of met bevallingsverlof bent in Grijssloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grijssloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grijssloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grijssloot
 • Als u in Grijssloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grijssloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Grijssloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grijssloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grijssloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grijssloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grijssloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grijssloot. Uitzonderingen in Grijssloot;
 • Als uw werkgever in Grijssloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grijssloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grijssloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grijssloot niet geschikt voor uw werk in Grijssloot of
 • u functioneert niet voldoende in Grijssloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grijssloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grijssloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grijssloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grijssloot verblijft, dan mag uw werkgever in Grijssloot u eveneens wel ontslaan.