Ontslag Grijpskerke

Uw werkgever in Grijpskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grijpskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grijpskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grijpskerke. Uw werkgever in Grijpskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grijpskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grijpskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grijpskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grijpskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grijpskerke of met bevallingsverlof bent in Grijpskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grijpskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grijpskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grijpskerke
 • Als u in Grijpskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grijpskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Grijpskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grijpskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grijpskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grijpskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grijpskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grijpskerke. Uitzonderingen in Grijpskerke;
 • Als uw werkgever in Grijpskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grijpskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grijpskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grijpskerke niet geschikt voor uw werk in Grijpskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Grijpskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grijpskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grijpskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grijpskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grijpskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Grijpskerke u eveneens wel ontslaan.