Ontslag Grijpskerk

Uw werkgever in Grijpskerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grijpskerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grijpskerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grijpskerk. Uw werkgever in Grijpskerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grijpskerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grijpskerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grijpskerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grijpskerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grijpskerk of met bevallingsverlof bent in Grijpskerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grijpskerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grijpskerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grijpskerk
 • Als u in Grijpskerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grijpskerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Grijpskerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grijpskerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grijpskerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grijpskerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grijpskerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grijpskerk. Uitzonderingen in Grijpskerk;
 • Als uw werkgever in Grijpskerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grijpskerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grijpskerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grijpskerk niet geschikt voor uw werk in Grijpskerk of
 • u functioneert niet voldoende in Grijpskerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grijpskerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grijpskerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grijpskerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grijpskerk verblijft, dan mag uw werkgever in Grijpskerk u eveneens wel ontslaan.