Ontslag Griete

Uw werkgever in Griete mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Griete zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Griete

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Griete. Uw werkgever in Griete mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Griete arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Griete niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Griete te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Griete u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Griete of met bevallingsverlof bent in Griete.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Griete kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Griete die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Griete
 • Als u in Griete lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Griete wilt opnemen;
 • Omdat u in Griete lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Griete lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Griete wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Griete op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Griete

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Griete. Uitzonderingen in Griete;
 • Als uw werkgever in Griete bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Griete aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Griete gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Griete niet geschikt voor uw werk in Griete of
 • u functioneert niet voldoende in Griete.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Griete

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Griete niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Griete of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Griete verblijft, dan mag uw werkgever in Griete u eveneens wel ontslaan.