Ontslag Griendtsveen

Uw werkgever in Griendtsveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Griendtsveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Griendtsveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Griendtsveen. Uw werkgever in Griendtsveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Griendtsveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Griendtsveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Griendtsveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Griendtsveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Griendtsveen of met bevallingsverlof bent in Griendtsveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Griendtsveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Griendtsveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Griendtsveen
 • Als u in Griendtsveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Griendtsveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Griendtsveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Griendtsveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Griendtsveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Griendtsveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Griendtsveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Griendtsveen. Uitzonderingen in Griendtsveen;
 • Als uw werkgever in Griendtsveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Griendtsveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Griendtsveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Griendtsveen niet geschikt voor uw werk in Griendtsveen of
 • u functioneert niet voldoende in Griendtsveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Griendtsveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Griendtsveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Griendtsveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Griendtsveen verblijft, dan mag uw werkgever in Griendtsveen u eveneens wel ontslaan.