Ontslag Grevenbicht

Uw werkgever in Grevenbicht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grevenbicht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grevenbicht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grevenbicht. Uw werkgever in Grevenbicht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grevenbicht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grevenbicht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grevenbicht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grevenbicht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grevenbicht of met bevallingsverlof bent in Grevenbicht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grevenbicht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grevenbicht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grevenbicht
 • Als u in Grevenbicht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grevenbicht wilt opnemen;
 • Omdat u in Grevenbicht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grevenbicht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grevenbicht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grevenbicht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grevenbicht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grevenbicht. Uitzonderingen in Grevenbicht;
 • Als uw werkgever in Grevenbicht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grevenbicht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grevenbicht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grevenbicht niet geschikt voor uw werk in Grevenbicht of
 • u functioneert niet voldoende in Grevenbicht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grevenbicht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grevenbicht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grevenbicht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grevenbicht verblijft, dan mag uw werkgever in Grevenbicht u eveneens wel ontslaan.