Ontslag Grevenberg

Uw werkgever in Grevenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grevenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grevenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grevenberg. Uw werkgever in Grevenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grevenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grevenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grevenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grevenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grevenberg of met bevallingsverlof bent in Grevenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grevenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grevenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grevenberg
 • Als u in Grevenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grevenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Grevenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grevenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grevenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grevenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grevenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grevenberg. Uitzonderingen in Grevenberg;
 • Als uw werkgever in Grevenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grevenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grevenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grevenberg niet geschikt voor uw werk in Grevenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Grevenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grevenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grevenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grevenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grevenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Grevenberg u eveneens wel ontslaan.