Ontslag Greup

Uw werkgever in Greup mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Greup zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Greup

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Greup. Uw werkgever in Greup mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Greup arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Greup niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Greup te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Greup u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Greup of met bevallingsverlof bent in Greup.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Greup kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Greup die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Greup
 • Als u in Greup lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Greup wilt opnemen;
 • Omdat u in Greup lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Greup lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Greup wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Greup op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Greup

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Greup. Uitzonderingen in Greup;
 • Als uw werkgever in Greup bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Greup aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Greup gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Greup niet geschikt voor uw werk in Greup of
 • u functioneert niet voldoende in Greup.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Greup

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Greup niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Greup of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Greup verblijft, dan mag uw werkgever in Greup u eveneens wel ontslaan.